European Adhesive Specialist

Wellicht kent u ons als opleider tot EAB-er (European Adhesive Bonder). Sinds kort geven wij ook de opleiding tot European Adhesive Specialist (EAS-er). Wij leiden vakmensen op tot Lijmspecialist met het Europees erkend diploma EWF/NIL 662 EAS. De Lijmspecialist is met het diploma bevoegd om bijvoorbeeld de EAB-er op de werkvloer te begeleiden, kwaliteitsborging en controle op lijmverbindingen te doen, etc. Hij of zij mag ook werkzaamheden uitvoeren die zijn beschreven binnen normen zoals de EN-ISO 21368 (DIN 2304 en DIN 6701 treinenbouw).

Waarom een EAS-opleiding

In Duitsland is het al wetgeving: wie met lijm werkt, moet opgeleid zijn. Deze strenge Duitse regelgeving wordt ook in ons eigen land en de rest van Europa binnen korte tijd verwacht en dit heeft grote consequenties voor de Nederlandse verlijmende industrie. De DIN-normeringen die nu van toepassing zijn in Duitsland, worden in Europa omgezet naar ISO-normeringen. In dit geval gaat het om de ISO-21368. Deze wordt aangevuld vanuit de DIN 2304 en 6701 en als leidraad gebruikt om het lijmproces in kaart te brengen en te implementeren in het bedrijfs-kwaliteitssysteem.

U wilt natuurlijk een kwalitatief goed product leveren met goede, sterke lijmverbindingen. Daarnaast kan bij slechte of falende lijmverbindingen uw bedrijf aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgschade. Om de kwaliteit te borgen en het risico op aansprakelijkheid zo veel mogelijk uit te sluiten, is het belangrijk dat verlijmingen gedaan worden door goed opgeleide, gediplomeerde vakmensen. Steeds meer bedrijven zien dit in of zij nu lijm leveren, met lijm werken of de verlijmde producten moeten keuren.

Na een EAB opleiding door naar EAS

Als uw EAB-opleiding niet langer dan één jaar geleden is voltooid, dan hoeft u de eerste week van de EAS opleiding niet te volgen en stroomt u de tweede week in nadat u een toelatingstoets heeft gemaakt. De prijs voor de EAS-opleiding wordt dan € 3.450,- 

Inschrijven en inschrijvingseisen

Tot slot de inschrijvingseisen voor deelname aan de opleiding tot European Adhesive Specialist. Deze  worden vastgesteld door de examinerende partij, het Nederlands Instituut voor Lastechnieken.
Om deel te kunnen nemen aan de opleiding tot European Adhesive Specialist bij het Adhesive Bonding Center moet de deelnemer:

  • In het bezit zijn van minimaal diploma MBO niveau 4 (of hoger) in een technische richting. Of
  • Een EAB diploma hebben behaald en daarnaast met goed gevolg een toelatingsexamen hebben afgelegd. Of
  • De toelating ter beoordeling aan de examencommissie voorleggen waarbij een MBO diploma behaald is en er bovendien sprake is van voldoende ervaring op het gebied van de lijmtechniek.

Twijfelt u of u hieraan kan voldoen? Neem dan contact met ons op. Wij adviseren u hier graag over!