Lijmcursussen en -trainingen

Op deze pagina leest u meer over het aanbod en de opzet en inhoud van de één- of meerdaagse lijmcursussen en lijmtrainingen. Na deelname ontvangt u een deelname-certificaat. U kunt het menu hieronder gebruiken om snel naar de cursus of training te gaan die bij u past:

 

Duurzame lijmtechnieken

Waarom is deze twéé-daagse training geschikt voor u?

Een oriëntatie voor diegene die wil kennis maken met de wereld van lijm en lijmtechniek.

Voor wie is deze oriëntatie training geschikt: Inkopers, engineers, logistiek- en kwaliteitsmedewerkers, vakmensen, ook geschikt voor verkopers, etc. etc.
En voor diegene die meer training behoeven vanwege hun specifieke werkzaamheden, zij kunnen daarna instromen in de EAB en EAS opleidingen met als resultaat een Europees erkend diploma.

Maar deze training is ook geschikt voor aannemers, architecten, designers en andere vakmensen die voor één of meer van de volgende uitdagingen staan:

 • Verlijmen van onderdelen waar lassen geen optie is;
 • Verlijmen van gevelplaten of andere elementen in de bouw;
 • Verlijmen van composiet onderdelen in automotive, bouw, vliegtuigbouw, scheepsbouw, industrie algemeen, etc.
 • Ruitverlijmingen bij schepen en voertuigen
 • Verlijmen van kunststoffen

 

Waarom deze training?

Lijmen is een speciaal vakgebied dat de afgelopen jaren enorm gegroeid is. Er worden steeds meer toepassingen en oplossingen met lijm gevonden. Prachtig, want het is een veelzijdige verbindingstechniek met oneindig veel mogelijkheden. Beperkte kennis van materialen en verkeerde voorbereiding kunnen voor de lijmverbinding grote gevolgen hebben, zeker als het gaat om kritische verlijmingen zoals bij gevelbeplating, ruitverlijmingen bij voertuigen, schepen en vliegtuigen. Als lijmverbindingen falen, ontstaat dit meestal door gebrek aan kennis van materialen, de te gebruiken lijm en het lijmproces. Het is belangrijk dat vakmensen ook op dit gebied goed worden opgeleid. Bovendien komt er nieuwe regelgeving op het gebied van lijmen die in Duitsland al van kracht is: de EN-ISO-21368.

Wat gaan we leren in deze twee dagen:


Globale inhoud van de training:

 • De basisbegrippen van lijm en lijmtechnieken
 • De methoden van oppervlaktebehandeling
 • Welke materialen zijn te verlijmen
 • De ontwerprichtlijnen van een goede lijmverbinding
 • Welke lijmsoorten zijn er beschikbaar
 • Hoe u een lijmverbinding test
 • Alles over veiligheid, gezondheid en milieu
 • De EN-ISO 21368 norm – Richtlijnen voor de fabricage van met lijm gebonden structuren en verslaglegging van procedures geschikt voor de risicobeoordeling (introductie)
 • Hoe u aan de slag gaat met kwaliteitsmanagement (introductie)

 

In deze twee dagen richten we ons inhoudelijk specifieker op de volgende items:


Basisbegrippen

 • Cohesie, Adhesie, benatting


Lijmdeel materialen

 • Metalen verlijmen
 • Kunststoffen verlijmen
 • Glas lijmen
 • Hechting, oppervlaktebehandeling


Ontwerp van een lijmverbinding

 • Uitgangspunten: structureel of niet structureel
 • Belasting op de lijmverbinding
 • Duurzaamheid: Beïnvloeding van de kwaliteit van de lijmverbinding

 

Lijmselectie

 • Thermoharder, elastomeer of thermoplast
 • Snelheid uitharding: open tijd, fixeer tijd, handvast en volledig uitgehard
 • Rek bij breuk versus afschuifsterkte

 

Industriële lijmprocessen

 • Handmatig versus machinaal
 • Behandeling van essentiële parameters van het lijmproces
 • Kwaliteitsbeheersing


Testen en analyse

 • Veroudering van lijmverbindingen
 • Testmethoden, destructief/niet-destructief
 • Onderzoek en analysemethoden, breukbeeld


Veiligheid, gezondheid en milieu

 • Arbo, Reach RoHs
 • Risico beheersing


De theorie wordt iedere lesdag afgewisseld met praktische oefeningen waarbij lijmverbindingen gemaakt en vergeleken worden .

Deze training wordt gegeven op ons opleidingscentrum te Lelystad.

De prijs voor deze twee-daagse training is € 850,- per persoon.

U neemt dan deel tijdens onze regulier geplande data samen met andere deelnemers uit verschillende vakgroepen.

Aan het einde van deze twee dagen ontvangt u van ons per deelnemer een syllabus en een deelname certificaat.


Op maat maken voor uw bedrijf?

Na inventarisatie van de door u gebruikte lijmen en processen kunnen we de training op maat maken.
Een mogelijkheid hierbij is dat we ook jullie eigen producten gebruiken.
Indien de mogelijkheid er is zou op uw bedrijf ook de praktische vaardigheden geoefend kunnen worden. Deze moet dan voldoende ventilatie of afzuiging hebben.

De prijs voor deze op maat twee daagse training is € 850,- per persoon bij een minimale deelname van 4 personen.

Aan het einde van deze twee dagen ontvangt u van ons per deelnemer een syllabus en een deelname certificaat.


In het kort hieronder meer informatie:

De lijmtechniek

Na een korte introductie en een stukje geschiedenis geven we in dit onderdeel inzicht in het gebruik van lijm en welke toepassingen er mogelijk zijn. Ook kijken we wat de voor- en nadelen van lijmen zijn ten opzichte van andere verbindingstechnieken. Want wanneer is lijmen de beste keuze?

 

Verschillende lijmsoorten

Binnen de lijmtechniek is een grote keuze uit verschillende lijmen. We gaan globaal in op de verschillen tussen de diverse soorten lijm zoals PU’s, epoxys, MMA’s, etc. Ook de verschillende uithardingsmechanismen worden besproken. Uitgangspunt hierbij zijn de materialen die verlijmd moeten worden: hout, metaal, kunststof of een combinatie ervan.

 

Het lijmproces

Als de keuze voor de lijm is gemaakt, volgt het lijmproces. Elke lijm heeft zijn eigen eigenschappen en deze bepalen de manier waarop de verlijming plaats moet vinden. Samen kijken we per soort lijm en materiaal naar de beste voorbehandeling. Daarnaast doen we een practicum met een aantal lijmen en verschillende materialen. We doen eenvoudige testen om de theorie in de praktijk te brengen.

 

Kitten en voegen

Waarom is deze training geschikt voor u?

Deze training is specifiek gericht op de vakmensen die dagelijks kitten en voegen. Dit kan zijn in de scheepsbouw maar ook als het gaat om sanitairspecialisten. Daarnaast kunt u denken aan het maken van vloeistofdichte vloeren, dilatatievoegen, etc.

In deze tweedaagse training wisselen we theorie en praktijk met elkaar af. Het doel is om u een beter inzicht te geven in de (on)mogelijkheden van het werken kitten en wat de beste kitten zijn voor het voegen. De verschillen zijn divers en om tot de juiste keuze te komen, is kennis van de theorie belangrijk.

Alle informatie op een rij:

 • Kosten : € 850,- per persoon inclusief lunch
 • Duur: 2 dagen
 • Start: 9.00 uur en einde rond 16.00 uur
 • Locatie: Lelystad

Wat behandelen we in deze training? Hieronder vindt u meer informatie

De kittechniek

Na een korte introductie en uitleg over de inhoud van de training beginnen we met het onderwerp veiligheid. Daarna gaan we in op de lijmtechniek: welke voorbehandeling en voorbewerking zijn nodig voor de beste verlijming. Ook het gebruik van primers, de voor- en nadelen van lijmen en kitten en welke lijm of kit de beste keuze is, worden besproken.

 

Verschillende kitsoorten

Binnen de lijmtechniek is een grote keuze uit verschillende lijmen en kitten. We gaan globaal in op de verschillen tussen de diverse soorten lijm zoals PU’s, MS-polymeren, etc. Ook de verschillende uithardingsmechanismen worden besproken. Moet de verlijming elastisch of juist star zijn. Uitgangspunt is het de te verlijmen materialen: hout, metaal, kunststof of een combinatie ervan.

 

Het kitproces

Als de keuze voor de lijm is gemaakt volgt het werkproces van het lijmen. Elke lijm heeft andere eigenschappen en dit bepaald de manier waarop de verlijming plaats vindt. Samen kijken we naar de beste voorbehandeling van het materiaal voor ieder type lijm. Daarnaast doen we een practicum met een aantal lijmen en verschillende materialen. We zullen simpele testen doen om de theorie in de praktijk te bevestigen.

 

Ruitverlijmingen voor de jachtbouw

Waarom is deze training geschikt voor u?

Deze training is speciaal voor de vakmensen werkzaam in de jachtbouw. In deze branche worden immers specifieke eisen gesteld aan het plaatsen en afwerken van ruiten, recht of gebogen.

Alle informatie op een rij:

 • Kosten:  € 495,- per persoon inclusief lunch
 • Duur: 1 dag
 • Start: 9.00 uur en einde rond 16.00 uur
 • Locatie: Lelystad

 

Na het volgen van deze training zijn diverse aanvullende cursussen en vervolgopleidingen mogelijk. U kunt  bij ons bijvoorbeeld opgeleid worden tot European Adhesive Bonder.

Wat behandelen we in deze training? Hieronder vindt u meer informatie:

De lijmtechniek

Na een korte introductie en een stukje geschiedenis geven we in dit onderdeel inzicht in het gebruik van lijm en welke toepassingen er mogelijk zijn. Ook kijken we wat de voor- en nadelen van lijmen zijn ten opzichte van andere verbindingstechnieken. Want wanneer is lijmen de beste keuze?

 

Verschillende lijmsoorten

Binnen de lijmtechniek is een grote keuze uit verschillende lijmen. We gaan globaal in op de verschillen tussen de diverse soorten lijm zoals PU’s, epoxys, MMA’s, etc. Ook de verschillende uithardingsmechanismen worden besproken. Uitgangspunt hierbij zijn de materialen die verlijmd moeten worden: hout, metaal, kunststof of een combinatie ervan.

 

Het lijmproces

Als de keuze voor de lijm is gemaakt, volgt het lijmproces. Elke lijm heeft zijn eigen eigenschappen en deze bepalen de manier waarop de verlijming plaats moet vinden. Samen kijken we per soort lijm en materiaal naar de beste voorbehandeling. Daarnaast doen we een practicum met een aantal lijmen en verschillende materialen. We doen eenvoudige testen om de theorie in de praktijk te brengen.

 

In-company training lijm en lijmtechnieken

Waarom is deze training geschikt voor u?

Efficiënt en to-the-point, dat is onze in-company training. Deze training wordt namelijk geheel in overleg met u vorm gegeven. Vervolgens stelt ons team van lijmexperts hier een passende lijmopleiding voor samen. Op deze manier worden de vraagstukken binnen uw bedrijf uitgebreid behandeld. Daarnaast wordt de datum voor de training in overleg met u gekozen en kunt u meer medewerkers tegelijk laten opleiden. Als u geïnteresseerd bent in deze mogelijkheid, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Alle informatie op een rij:

 • Kosten: nader te bepalen
 • Duur: 1 of meer dagen (in overleg)
 • Start: 9.00 uur en einde rond 16.00 uur
 • Locatie: in overleg

Na het volgen van de workshop zijn diverse cursussen en vervolgopleidingen mogelijk. U kunt bij ons bijvoorbeeld opgeleid worden tot European Adhesive Bonder.

Wat behandelen we in deze training? Hieronder vindt u meer informatie:

De lijmtechniek

De in-company training is in basis gelijk aan de andere door ABC gegeven cursussen en trainingen worden maar dan afgestemd op uw bedrijf.
Na een korte introductie en een stukje geschiedenis geven we in dit onderdeel inzicht in het gebruik van lijm en welke toepassingen er mogelijk zijn. Ook kijken we wat de voor- en nadelen van lijmen zijn binnen uw bedrijf. Want wanneer is lijmen de beste keuze?

Verschillende lijmsoorten

Binnen de lijmtechniek bestaat en grote keuze uit verschillende lijmen. Indien gewenst gaan we in op de verschillende soorten lijm die binnen uw bedrijf gebruikt worden. Ook gaan we globaal in op de verschillen tussen de diverse soorten lijm zoals PU’s, epoxys, MMA’s, etc. Ook de verschillende uithardingsmechanismen worden besproken. Uitgangspunt hierbij zijn de materialen die verlijmd moeten worden: hout, metaal, kunststof of een combinatie ervan.

Het lijmproces

Als de keuze voor de lijm is gemaakt, volgt het lijmproces, wellicht ook dat van uw bedrijf. Elke lijm heeft zijn eigen eigenschappen en deze bepalen de manier waarop de verlijming plaats moet vinden. Samen kijken we per soort lijm en materiaal naar de beste voorbehandeling. Daarnaast doen we een practicum met een aantal lijmen en verschillende materialen. We doen eenvoudige testen om de theorie in de praktijk te brengen.

 

Zoekt u iets anders? Wij zoeken met u naar de juiste leerweg!

Hoe kunnen lijm en lijmtechnieken uw bedrijf helpen? En hoe wij de vakmensen gereed maken voor de toekomst? Neem dan contact ons op! Hier vindt je ons cursus aanbod.